Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

Reposted fromnokturnal nokturnal viamadadream madadream
AnQ
Ktoś kiedyś powiedział mi, że czasem po prostu potrzebujemy by ktoś nam towarzyszył. Bez słów. Bez zbędnych gestów. Ale ze wsparciem, jakie niesie sama obecność osoby, której ufamy. Z jego siłą, której czasem nam brakuje.
— Anna Bellon
AnQ
2110 fc02
Reposted fromrevalie revalie viamadadream madadream
AnQ
3420 2b3f
AnQ
W dzieciństwie niczego się nie bała, później - wszystkiego. Zwłaszcza życia.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamadadream madadream
AnQ
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viamadadream madadream
AnQ
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— J. Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamaybeyou maybeyou
0733 7da7
Reposted fromwankymind wankymind vialamujer lamujer
AnQ
0232 f714
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialamujer lamujer
AnQ
0668 ae1b
Reposted fromcalifornia-love california-love vialamujer lamujer
3543 6c38
Reposted fromleenlovely leenlovely vialamujer lamujer
AnQ
Reposted fromroads roads vialamujer lamujer
AnQ
Najbardziej w życiu boję się tego, że moje serce będzie kiedyś biło nad urodzinowym tortem tragicznie pełnym świeczek i wtedy pomyślę, że mój czas minął, a ja nic nie przeżyłam. Przecież tylko dla przeżyć warto żyć. I dla tego, aby móc je komuś potem opowiedzieć.
— Janusz Leon Wiśniewski "S@motność w sieci"
Reposted fromxalchemic xalchemic viazoou zoou
AnQ
Czasem możesz wybierać tylko spośród samych złych opcji. Musisz zdecydować, która z nich jest najmniej zła.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viazoou zoou
AnQ
Reposted frommayamar mayamar viazoou zoou
0865 2b87 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viazoou zoou

February 24 2017

AnQ
1772 eb43 500
Reposted fromslodziak slodziak viamadadream madadream
AnQ
1750 4910
Reposted fromslodziak slodziak viamadadream madadream
AnQ
1150 bcc0
Reposted fromlittlefool littlefool viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl