Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

AnQ
AnQ
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
AnQ
To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy, tak pełni wątpliwości.
— Bertrand Russell
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazoou zoou
AnQ
1501 edd5
Reposted fromrol rol vialamujer lamujer
AnQ
6760 a5b2
Reposted fromimradioactive imradioactive vialamujer lamujer
AnQ
6232 d270
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
AnQ
9316 319e
AnQ
3420 2b3f
AnQ
9158 6da6
Reposted fromoopsiak oopsiak vialamujer lamujer
AnQ
9162 46c9
Reposted fromtaSowa taSowa vialamujer lamujer
AnQ
Może już dzisiaj spotkałeś człowieka z, którym spędzisz resztę życia w przytulnym domku z gromadką uroczych dzieci. Może rok temu spotkałeś osobę, która wydawała Ci się przyjacielem, a później bez skrupułów zostawiła Cię samą z dnia na dzień. Niektóre osoby i wydarzenia nas inspirują, ciekawią, a inne zgorszają lub sprawiają, że już nigdy nie będziemy tacy sami. Jedno jest pewno, nigdy nie należy tego żałować, bo każda osoba wnosi coś niepowtarzalnego i unikalnego do naszego życia. 
— z serii prawd życiowych
Reposted fromkarlwho karlwho viamadda madda
AnQ
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viamadda madda
AnQ
5774 1b23
Reposted fromlaters laters viamadda madda
AnQ
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadda madda
AnQ
1352 f669
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadda madda
AnQ
Reposted fromshakeme shakeme viamaybeyou maybeyou

February 17 2017

AnQ
5572 d5ce
Reposted frombbiglove bbiglove viamadadream madadream
AnQ
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamadadream madadream
AnQ
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl